“La Plaga”, la màgia de les petites coses. Entrevista a Neus Ballús

Estándar

 

“La Plaga”, la magia de las pequeñas cosas. Entrevista a Neus Ballús

POSTER_CAST

 El dijous passat vaig tenir l’oportunitat de veure “La Plaga”, el primer llargmetratge de la catalana Neus Ballús, una joia que està triomfant en festivals de mig món.

Propera, realista i màgica, “La Plaga” entrellaça les vides de cinc persones d’una zona rural de la perifèria barcelonesa. Balancejant-se entre el documental i la ficció, el film és un exercici cinematogràfic que aconsegueix atrapar l’espectador des del primer moment.

La pel·lícula, que portava un temps fora de cartell a Barcelona, va ser projectada per la Filmoteca de Catalunya. Un acte gratuït (que sempre li ve bé a un triplep) que comptava  amb la presència de la directora.

Vaig quedar-me fascinat i molt sorprès per “La Plaga”. I no me’n vaig poder estar de fer-li una entrevista a la seva creadora, Neus Ballús.

Volia saber-ne més de la pel·lícula i la visió d’aquesta jove directora, que té una petita productora que resisteix com pot la crisi, sobre l’estat del cine a España.

El pasado jueves tuve la oportunidad de ver “La Plaga”, el primer largometraje de la catalana Neus Ballús, una joya que está triunfando en festivales de medio mundo.

 Cercana, realista y mágica, “La Plaga” entrelaza las vidas de cinco personas de una zona rural de la periferia barcelonesa. Balanceándose entre el documental y la ficción, el film es un ejercicio cinematográfico que consigue atrapar el espectador desde el primer momento.

 La película, que llevaba un tiempo fuera de cartel en Barcelona, fue proyectada por la Filmoteca de Cataluña. Un evento gratuito (que siempre viene bien a un triplep) que contaba además con la presencia de la directora.

 Quedé fascinado y sorprendido por “La Plaga”. Consiguió despertarme el gusanillo periodista. Así que terminé por concertar una entrevista con Neus.

 Quería saber más sobre la película y la visión de esta joven directora, que tiene una pequeña productora que resiste como puede los embistes de la crisis, sobre el estado del cine en España.

Os dejo con la entrevista (en catalán y en español)…

S’ha d’abandonar la idea d’intentar ser fidel a la realitat per la de transmetre una veritat cinematogràfica, la meva veritat”

 “Se debe abandonar la idea de intentar ser fiel a la realidad por la de transmitir una verdad cinematográfica, mi verdad”

 NeusBallus_-®lorenzocerrina

 El llargmetratge es un híbrid entre realitat i ficció. Va sorgir la idea a mesura que avançava el rodatge o ja estava pensat que fos així?

 El largometraje es un híbrido entre realidad y ficción. ¿Surgió la idea medida que avanzaba el rodaje o ya estaba pensado para que fuera así?

Partia d’una idea més de documental però sabia que no era un documental clàssic perquè sempre he anat als límits del gènere. Però quan vaig veure un atmosfera i els personatges vaig veure que era important utilitzar relats de ficció, històries entrecreuades, ús de paisatges, per generar un relat quasi místic amb persones d’aquest espai. No ho considero dues coses diferents, és experimental, mescla documental, ficció i reportatges. Ho has de posar tot al teu servei.

Partía de una idea más de documental, pero sabía que no era un documental clásico porque siempre he ido hasta los límites del género. Pero cuando vi la atmosfera y los personajes también vi que era importante utilizar relatos de ficción, historias entrecruzadas y usar el paisaje para generar un relato casi místico en persones de este espacio. No lo considero dos cosas distintas, es experimental y mescla documental, ficción, reportajes. Lo tienes que poner todo a tu servicio.

 

Hi havia límits? Eres fidel a la realitat?

¿Había límites? ¿Eras fiel a la realidad?

El meu únic límit era no faltar al respecte al personatge. S’ha d’abandonar la idea d’intentar ser fidel a la realitat per aquella d’intentar transmetre una veritat cinematogràfica. La meva veritat. Perquè al final tota cosa que filmes la decideixes en funció del teu punt de vista.

Mi único límite era no faltar el respeto al personaje. Se debe abandonar la idea de intentar ser fiel a la realidad por la de intentar transmitir una verdad cinematográfica. Mi propia verdad. Porque al final en todo lo que filmas la decides en función de tu punto de vista.

 STILL_Outskirts_of_Barcelona

La pel·lícula transcorre a Gallecs, un espai rural entre ciutats que té un enorme pes en el film. Per què vas seleccionar aquesta zona com a escenari del teu primer llargmetratge?

 La película transcurre en Gallecs, un espacio rural entre ciudades que tiene un enorme peso en el film. ¿Por qué escogiste Gallecs como escenario para tu primer largometraje?

 Vaig fer una selecció del lloc per la proximitat meva amb l’espai. Sóc nascuda a Mollet del Vallès i Gallecs es un lloc que l’he trepitjat molt.  Sempre vaig tenir la intuïció que encarnava una escenari ideal per fer una pel·lícula per aquesta barreja  de zones industrials desagradables i una zona natural al mig súper bucòlica.

Hice una selección del lugar por la proximidad mía con el espacio. Nací en Mollet del Vallès y Gallecs es un lugar que he pisado mucho. Siempre tuve la intuición que encarnaba un escenario ideal para hacer una película por esa mezcla de zonas industriales desagradables y una zona natural en medio súper bucólica.

 La pel·lícula destaca pels seus cinc personatges principals. Persones com la Maria, una anciana que ha d’abandonar el camp per anar a una residència, la seva cuidadora Rose, filipina, o el Iurie, un migrant moldau lluitador de lluita lliure que trampeja la crisi com pot. Et va ser molt difícil trobar aquests personatges?  Què buscàveu d’ells?

 La película destaca por sus cinco personajes principales. Personas como María, una anciana que tiene que abandonar el campo para ir a vivir a una residencia, su cuidadora Rose, filipina, o Iurie, un migrante moldavo luchador de lucha libre que trampea la crisis como puede. ¿Te fue difícil hallar estos personajes? ¿Qué buscabas en ellos?

Vam buscar persones que tinguessin una relació interessant amb Gallecs, i també amb la ciutat i la seva zona industrial. La Maria Ros era una dona arrelada al camp, com el Raül (un pagès d’agricultura ecològica al film). Són persones que mamen el territori en el seu dia a dia i que canvien de paisatges (camp-ciutat) en un mateix dia.

No va ser difícil entrar-hi en contacte. Es van mostrar interessats, la gent estava molt disposada a col·laborar. Vam consolidar un tipus de relació basada en la pel·lícula i en anar una mica més enllà, en conèixer els seus problemes, i això poder-ho transferir a la pel·lícula. Va ser un procés lent, de més de dos anys, però al tractar-se del meu primer llargmetratge volia assegurar-me que tot sortia bé.

Buscamos personajes que tuvieran una relación interesante con Gallecs, y también con la ciudad y su zona industrial. Maria Ros era una mujer arraigada al campo, como Raül (un agricultor de productos ecológicos en el film). Son personas que maman el territorio en su día a día, y que cambian de paisajes (campo-ciudad) en un mismo día.

 No fue difícil entrar en contacto con ellos. Se mostraron muy interesados, la gente estaba muy dispuesta a colaborar. Consolidamos un tipo de relación basada en la película y en ir un poco más allá. Conocer su problemas y poderlos transferir a la película. Fue un proceso lento, de más de dos años, pero al tratarse de mi primer largometraje, quería asegurarme de que todo salía bien.

Hi ha escenes vertaderament entranyables, per exemple, quan l’octogenària Maria Ros és banyada per la seva cuidadora, la Rose. Com s’aconsegueix aquest grau d’intimitat amb els personatges?

 Hay escenas verdaderamente entrañables, por ejemplo, cuando la octogenaria Maria Ros es bañada por su cuidadora, Rose. ¿Cómo se consigue este grado de intimidad entre los personajes?

Quan vam començar a parlar amb ells no buscàvem la proximitat amb la idea de fer un pla o un altre.  Ens interessaven realment perquè era gent amb vides molt interessants, és com quan cuides els teus amics. Els truques sovint, els preguntes què fan. La gent no està acostumada a que li preguntin com se sent, això fa que de manera immediata t’obrin les portes a la seva vida personal.  Si vas amb la idea de guanyar-te la confiança no vas bé. Aquest no ha de ser l’objectiu. Ells s’hi van implicar tant perquè van veure que estava allà amb cor i ànima.

Cuando empezamos a hablar con ellos no buscábamos la proximidad con la idea de hacer un plano u otro. Nos interesaban realmente porque eran gente con vidas muy interesantes. Es como cuando cuidas a tus amigos. Los llamas a menudo, les preguntas qué hacen. La gente no está acostumbrada a que le pregunten cómo se siente, esto hace que de forma inmediata te abran las puertas de su vida personal. Si vas con la idea de ganarte su confianza no vas bien. Este no debe ser el objetivo. Ellos se implicaron tanto porque vieron que estaba allí con cuerpo y alma.

 Hi ha algun personatges que et marqués especialment?

¿Hay algún personaje que te marcara especialmente?

 La història de la Maria. Ella va ser la que va patir més canvis i més bèsties durant el procés de rodatge. Va passar de ser independent a perdre la independència, a anar-se’n a una residència d’avis i a adonar-se que la mort estava molt  a prop. Hem fet juntes un camí molt bèstia. Em vaig sentir molt propera a ella. Va ser com un troballa que acaba marcant la teva existència. Per la seva edat,  pel fet de no tenir estudis, però ser una persona guerrillera, inconformista i polititzada.  (La Maria va morir l’estiu de 2012)

La historia de Maria. Ella fue quien sufrió más cambios durante el proceso de rodaje. Pasó de ser independiente a perder la independencia e irse a una residencia de ancianos, a darse cuenta que la muerte estaba muy cerca. Hemos hecho juntas un camino muy bestia. Me sentí muy cercana a ella. Fue como un hallazgo que acaba marcando tu existencia. Por su edad, por el hecho de no tener estudios pero ser una persona guerrillera, inconformista y politizada. (María falleció el verano de 2012).

STILL_Maria

En aquesta mescla de realitat i ficció, els personatges, que no eren actors professionals, havien d’interpretar-se a sí mateixos. Les situacions estaven molt recreades? Com reaccionaven els protagonistes?

 En esta mezcla de realidad y ficción, los personajes, que no eran actores profesionales, tenían que interpretarse a sí mismos. ¿Las situaciones estaban muy recreadas? ¿Cómo reaccionaban los protagonistas?

 Sempre he treballat amb no actors per mi és allò normal, usar la història i la forma de ser de cadascun per explicar alguna cosa davant de càmera. Els vam donar unes normes senzilles: No mirar a càmera i no parlar tota l’estona (com en un documental clàssic) perquè el silenci també comunica.

Siempre he trabajado con no actores y para mi es lo normal, usar la historia y la forma de ser de cada uno para explicar alguna cosa delante de cámara. Les dimos solo unas sencillas normas: No mirar a cámara y no hablar todo el rato (como sucede en un documental clásico) porque el silencio también comunica.

El títol, “La Plaga”, va sorgir arran de la plaga de mosques blanques que afecta a les collites durant el metratge o era una idea preconcebuda?

 El título, “La Plaga”, ¿surgió a raíz de la plaga de moscas blancas que afecta las cosechas durante el metraje o era una idea preconcebida?

“La plaga” era el primera títol que hi va haver del projecte, tenia clar que hi hauria d’haver algun problema que afectava a les collites i que fos símbol de la incertesa i  el futur estrany que tots ells tenen. Una plaga que actués com a metàfora de la sensació de trobar-se immers en un sistema macroeconòmic i polític que no pots controlar.

“La Plaga” era el primer título que hubo del proyecto, tenía claro que tendría que haber algún problema que afectar las cosechas y que fuera símbolo de la incerteza y el futuro estraño que todo ellos tiene. Una plaga que actuara como metàfora de la sensación de encontrarse sumergido en un sistema macroeconómico y político que no puedes controlar.

STILL_The_Plague_of_white_flies

“La Plaga” es va fer a través de la productora El Kinògraf, de Neus Ballús, Pau Subirós i Judit Quintana. Nascuda l’any 2005, la productora ha treballat en diferents àmbits com la producció de documentals i reportatges per a museus i televisions, i alhora han produït curtmetratges i peces pròpies. Una productora petita que, malgrat els èxits del seu últim film, tem per la situació del cine a España.

 “La Plaga” se hizo a través de la productora de Neus Ballús, Pau Subirós i Judit Quintana, El Kinògraf. Nacida en el año 2005,  la productora ha trabajado en distintos ámbitos como la producción de documentales y reportajes para museos y televisiones, a la vez que han producido cortometrajes y piezas propias. Una productora pequeña que, a pesar del éxito de su último filme, sufre la inclemente  situación del cine en España.

Com va néixer El Kinògraf? Cap a on es dirigeix?

¿Cómo nació El Kinògraf? ¿Hacia dónde se dirige?

Va néixer el 2005 arran del màster de documental de creació. Vam fer alguns documentals per a museus i televisions  alhora que curts i documentals propis. Aquestes línies han anat en paral·lel i molt bé en general, diverses sèries amb BTV i d’altres projectes ens ha anat molt bé però des de fa dos anys tot el temes dels encàrrecs externs han caigut moltíssim.

Nació  en 2005 a raíz del máster de documental de creación. Hicimos algunos documentales para museos y televisiones, a la vez que cortos y documentales propis. Estas líneas han ido en paralelo y muy bien en general, diversas series con BTV (Barcelona Televisión) y otros proyectos nos han ido muy bien pero desde hace dos años  todos los temas por encargo externos han caído muchísimo.

Com tireu endavant els projectes més personals?

¿Cómo sacáis adelante los proyectos más personales?

Els projectes propis són molt difícils econòmicament. Per “La Plaga” vam comptar amb el suport de diverses entitats, de la coproducció amb TV3, d’una cadena francesa, de les principals ajudes del Ministeri de Cultura i de la Generalitat.  Ens deien que “La Plaga” seria un suïcidi, però ha donat continuïtat al Kinògraf.

Los proyectos propios son muy difíciles económicamente. Para “La Plaga” contamos con el soporte de diversas entidades, de la coproducción de TV3 (Televisión autonómica catalana), de las principales ayudes del Ministerio de Cultura y de la Generalitat.  Nos decían que “La Plaga” sería un suicidio, pero ha dado continuidad al Kinògraf.

Com veus l’actual model de finançament públic pel cinema?

¿Cómo ves el actual modelo de financiación pública del cine?

En els darrers anys s’han reduït molt els pressupostos. Des de fa un any o dos que els projectes es ressenteixen perquè el sistema de finançament està canviant. S’han reduït els pressupostos i d’altres tipus d’ajuda per a la fase de preproducció, com la d’escriure el guió, que és la part més fràgil. Només existeixen les ajudes de producció, i per arribar a aquesta fase has estat treballant de manera gratuïta durant dos o tres anys…

 En los últimos años se han reducido mucho los presupuestos. Desde hace un año o dos los proyectos se resienten porque el sistema de financiación está cambiando. Se han reducido los presupuestos y otros tipos de ayuda para la fase de preproducción, como la de escribir el guión, que es la parte más frágil. Solo existen las ayudas de producción, y para llegar a esta fase has estado trabajando de manera gratuita durante dos o tres años…

Algun projecte futur?

¿Algún proyecto futuro?

Sí, volem rodar al Senegal i relatar una història una mica més de ficció sobre en unes vacances de Nadal d’una família. Volem parlar del tipus de relació que s’estableix amb l’altre, de la capacitat d’adaptació, de les relació entre personatges d’aquí i d’allà.

Sí, queremos rodar en Senegal y relatar una historia un poco más de ficción sobre las vacaciones de Navidad de una familia. Queremos hablar del tipo de relación que se establece con el otro, de la capacidad de adaptación, de las relaciones entre personajes de aquí y de allá.

 //Imatges cedides per El Kinògraf.

Anuncios

Acerca de Triple P

Periodista, camarero, viajero y vividor. Soy el típico Triple P, alguien preparado, parado y puteado. Un especie que abunda en España. Tras unos meses dando tumbos por el mundo ahora regreso a la ciudad condal. Dicen que segundas partes nunca fueron buenas. Pero yo estoy seguro que nada puede ir a peor. :D

»

    • No ho sé Guillem. Sé que ha sortit fora dels circuits comercials a Barcelona. Però no crec que tardin a posar-la en cases de cultura o algun festival. Tvc tb l’emetrà en algun moment penso jo. Salut!

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s